Versoepeling kerkdiensten

Op maandag 20 september 2021 publiceerde de Protestantse Kerk (naar aanleiding van de laatste persconferentie van de overheid en op basis van de adviezen van het CIO) nieuwe verruimingsadviezen voor kerkelijke gemeenten. Samengevat komen deze erop neer dat het verplicht houden van de anderhalve meter afstand per 25 september 2021 vervalt, maar dat het wel verstandig blijft om ‘gepaste afstand’ te bewaren. Elke gemeente krijgt daarin in grote mate eigen verantwoordelijkheid.

Uw kerkenraad heeft deze verruimingsadviezen zorgvuldig gewogen en heeft op basis daarvan besluiten genomen. Met ingang van D.V. zondagavond 3 oktober zal er bij het placeren in de kerk één bank/stoelenrij worden overgeslagen (in plaats van de huidige twee banken). Daarnaast zal er in de banken en bij de stoelen één zitplaats ruimte tussen de huishoudens worden gehouden. Deze verruiming heeft als gevolg dat u bijna elke week via kerktijd.nl uitgenodigd kunt worden voor het bijwonen van een kerkdienst.

Deze verruiming geldt vooralsnog voor de maand oktober, de Protestantse Kerk komt rond DV 1 november met een heroverweging, die mogelijk tot verdere versoepelingen leidt. Natuurlijk houden we als kerkenraad de vinger aan de pols en zullen we ook onze verantwoordelijkheid nemen als de ‘coronasituatie’ onverhoopt zou verslechteren. Wellicht ten overvloede wijzen we u erop dat de geldende basisregels van het RIVM rondom en tijdens de kerkdiensten in acht genomen dienen te worden.

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen