Zending wereldwijd

‘Open je ogen’gzb

Dat is het thema van het diaconaal project van de HGJB in samenwerking met de GZB. We vragen daarmee aandacht voor de kerk in Egypte. Wat kunnen wij van hen leren en wat kunnen wij voor hen betekenen?

Het is niet makkelijk om christen te zijn in een islamitisch land als Egypte. Kerken krijgen vaak te maken met weerstand en wantrouwen. Toch trekken de christenen in Egypte zich niet terug. Ze vormen samen levende gemeenten waar ze elkaar ontmoeten, God aanbidden en groeien in hun geloof. Daarnaast kijken ze hoe zij concreet iets kunnen doen voor de mensen in hun omgeving.

Vier jongeren zijn naar Egypte gegaan om met eigen ogen te zien hoe christenen daar leven. Dit wordt zichtbaar in een serie filmpjes die de komende maanden op verschillende plaatsen te zien zijn. Bij deze filmpjes zijn programma’s ontwikkeld waarmee je in je eigen gemeente aan de slag kunt met het thema ‘Open je ogen’. Want ook in Nederland zijn wij geroepen om met open ogen in de wereld te staan.

De opbrengst van het diaconale project gaat naar nieuwe gemeenten in de sloppenwijken van Cairo.

Meer informatie is te vinden op www.diaconaalproject.nl.
Ook het catecheseproject van de GZB sluit hierbij aan. Zie voor info en het bestellen van materiaal: www.gzb.nl/catecheseproject

Geplaatst op 9 October 2017

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen