Zending wereldwijd

Zending iets voor jou?gzb

In september gaat een groep nieuwe zendingswerkers zich bij de GZB voorbereiden op hun uitzending. Onder hen zijn Gerard en Janneke de Wit uit Gouda. Zij worden door de GZB uitgezonden naar Duitsland.

Gerard en Janneke: “Bij ons allebei was er het verlangen om ons leven te delen met andere mensen en iets voor hen te kunnen betekenen, zowel praktisch als geestelijk. In gesprekken met mensen, onder wie onze predikant, kwam de mogelijkheid van zending steeds vaker voorbij. We hebben contact opgenomen met de GZB en daardoor kregen we een steeds beter beeld van de nood in ons eigen werelddeel: Europa. We vonden het heftig om te ontdekken dat in Noordoost-Duitsland, zo dicht bij huis, bijna niemand God meer kent en er veel eenzaamheid, onrust en wantrouwen bij mensen is. We willen graag juist met deze mensen ons leven delen. Niet om te laten zien dat wij beter zijn, maar wel om te laten zien dat wij een God hebben die ons ziet, van ons houdt en bij wie je altijd terecht kunt. Het lijkt ons mooi om relaties op te bouwen en te onderhouden, vertrouwen te geven en gezelligheid te hebben. Misschien moet je niet eens veel willen zeggen, maar vooral iets doen! We bidden dat God ons steeds door Zijn ogen naar de mensen om ons heen laat kijken en dat wij zo iets van Hem mogen uitstralen. Zodat er dan op een gegeven moment vragen komen over waar onze manier van leven vandaan komt.”

Denk jij er ook wel eens over na over zending iets voor je is? De GZB biedt verschillende mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op gzb.nl/vacatures.

Geplaatst op 14 August 2017

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen