Zending wereldwijd

‘Wij zijn als verloren schapen’gzb

Veel Zuid-Soedanezen zijn gevlucht naar Oeganda. Jaap Haasnoot, GZB-regiocoördinator voor Oostelijk Afrika, bezocht een vluchtelingenkamp.

“In het kamp ontmoetten we honderden kinderen. De ouders hadden samen een ‘basisschool’ opgezet en er hadden zich al meer dan 2000 kinderen geregistreerd! Maar er was verder helemaal niets. De klassen zitten in de schaduw van een boom en er zijn wat schoolborden en een paar schoolboeken voor de vrijwillige leerkrachten. Te midden van alle ellende was het hoopgevend dat deze mensen de moed niet hebben opgegeven en willen investeren in hun kinderen.

Ik vertelde de kinderen het verhaal van de herder die de 99 schapen achterliet om dat ene verloren schaap te zoeken. Wie is dat verloren schaap, vroeg ik? Dat zijn wij…, zeiden veel kinderen. Dat was een emotioneel moment. Ik zei toen: God rust niet voordat Hij het verloren schaap gevonden heeft en weer thuis brengt!”

* Bid voor de Zuid-Soedanezen die hun huis en woonplaats ontvlucht zijn.
* Bid voor de kerk waar de GZB contact mee heeft, de Anglicaanse kerk van Kajo-Keji, die nu leeft in de ‘diaspora’. Dank dat de kerk een boodschap van hoop en troost kan verspreiden in deze situatie.

De GZB helpt de Anglicaanse Kerk van Kajo-Keji bij het verlenen van noodhulp. Helpt u mee? Zie voor meer informatie www.gzb.nl/noodhulp.

Geplaatst op 21 June 2017

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen